Rímskokatolícka cirkev Brehy

Farnosť svätého Jozefa

Kontaktné údaje

Korešpondenčný názov:

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť sv. Jozefa

Adresa:

Brehy 2,

968 01 Brehy

IČO: 319 39 287
DIČ: 2021 1119 17

Telefón:

045 / 532 24 51

E-mail:

fara.brehy@gmail.com

Bankové spojenie:

Milodar pre kostol

IBAN:   SK87 0900 0000 0000 7433 7685  

BIC: GIBASKBX

Bankové spojenie:

Milodar pre kňaza za odslúženú omšu

 

IBAN:   SK34 0200 0000 0036 3826 8157

GPS súradnice: 

48°24'19 S 

18°39'01 V

 

QR kód farnosti: